Energibalansberäkningar 

 

När behöver man göra en energibalansberäkning?

Du som bygger nytt eller bygger till/om behöver oftast komplettera din bygglovsansökan med en energiberäkning/energibalansberäkning för att få ett godkänt startbesked från byggnadsnämnden. 

Energiberäkningens syfte är att uppskatta hur mycket energi den färdiga byggnaden kommer att förbruka under ett normalår och för att visa att byggnaden uppfyller de myndighetskrav som ställs gällande bland annat energi, installerad eleffekt samt U-värden.

 

Vi levererar energiberäkningar till hela Sverige

Vi levererar energiberäkningar till hela Sverige. Alla underlag och handlingar skickas digitalt och inga möten behövs.

 

Vilket underlag behövs för att utföra en energiberäkning?

  • Fastighetens adress samt fastighetsbeteckning
  • Planritning, fasadritning samt sektionsritning
  • Val av uppvärmningssystem (ex direktverkande el, luft/luft-värmepump, frånluftsvärmepump, luft/vatten-värmepump, bergvärmepump, vedpanna, skriv gärna fabrikat och namn på det värmesystem ni tänkt använda)
  • Distribuering (ex. golvvärme eller radiatorer)
  • Ventilationssystem (ex FTX, mekanisk frånluftsventilation, självdragsventilation)
  • Teknisk beskrivning eller ritning som som beskriver material och dimensioner i väggar, tak och grund alt. att detta framgår på ritning
  • U-värden på fönster och dörrar (skriv gärna förteckningen)
  • Solceller (beräknad årsförbrukning, yta, lutning samt effekt)
  • Varmgarage, beräknad temperatur under uppvärmningssäsong

 

Kostnad:

Nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnad av villor och fritidshus. 

Bostadsyta (Kvm)   
 Kostnad (Ink moms)
Småhus under 150 KvmFrån 2490 kr
Småhus över 150 Kvm Från 2990 kr 
Över 300 Kvm
Offert
Kommersiella fastigheter och flerbostadshus
Offert

 

Kontakta oss för förfrågningar och kostnadsförslag

 

Kontakt:

Jessica Lundgren

Jessica.lundgren@obm.se

026-519708

Åke Magnusson

Ake.magnusson@obm.se

026-519707