Obmgruppen.se

Mitsubishi Miniventilation

Vi utför FTX-installationer som främst och vilket vi helst rekommenderar, men i vissa hus och utföranden kan detta uppdrag vara svåra eller nästintill omöjliga. 

Då har vi tagit fram detta komplement som är väldigt effektivt och energisnålt med bra värmeåtervinning.

Dålig ventilation är ett problem idag. Åtta av tio småhus och hälften av alla lägenheter har för låg luftomsättning, vilket ger ökad risk för astma och allergi. Täta, felbyggda hus gör att vi ofta måste vädra för att få in frisk luft. Luften som då kommer in är inte bara frisk utan även kall och måste värmas upp, vilket kostar onödiga tusenlappar. Även lukt, radon, mögel och röklukt påverkar vårt inomhusklimat.
Lösningen kan vara ett smidigt ventilationsaggregat som vädrar med stängda fönster!

 

 

Kontakt:

Simon Andersson

Simon.andersson@obm.se
026-519706