Värmefotografering & Värmetermografering - även kallat termografi 

 

Vad är värmefotografering eller värmetermografering?

Termografi, även kallad IR-teknik, är en teknik som visar en bild av ett föremåls värmeenergi. Bilden tas med en speciell värmekamera som mäter föremål, väggar och golvets temperatur. Värmeenergin (infraröd strålning) som alla föremål avger är ljus av en våglängd som inte kan uppfattas av det mänskliga ögat. 

Värmetermografering är ett hjälpmedel vid bedömning av vilka åtgärder som behövs för att sänka energibehovet och öka komforten i ett hus.

Traditionellt sökande efter felkällor såsom luftläckage, bristande isolering och köldbryggor innebär ofta ett arbete i blindo och demontering av byggmaterial som i många fall kunnat undvikas. Vid värmetermografering kan man inte bara hitta var det är fel utan också - minst lika viktigt - var det inte är fel. Här finns mycket tid och stora pengar att spara.

Vid värmefotografering eller värmetermografering hittar man:

 • Energiförluster
 • Läckage av luft
 • Dålig eller avsaknad isolering
 • Fukt i isolering, tak och väggar- såväl invändiga och utvändiga konstruktioner
 • Köldbryggor
 • Ventilationsproblem
 • Vattenskador på platta tak
 • Konstruktionsfel
 • Skador i värmeslingor
 • Värmerör i väggar
 • Stopp eller läckage i ledningar

 

Priser:

Fastigheter under 300kvm 2795 kr (ink moms)
Fastigheter över 300kvm Offert

 

 

Kontakt:

Jessica Lundgren

Jessica.lundgren@obm.se

026-509708

Åke Magnusson

Ake.magnusson@obm.se

026-519707