Obmgruppen.se

Från -och tilluftsinstallationer med värmeåtervinning (FTX)

Vi utför installationer i alla varianter av småhus samt mindre kommersiella fastigheter. Vi ser till kundens behov och ut efter det skapar vi de bästa förutsättningarna för att förbättra er inomhusmiljö.

Vår huvudleverantör är Swegon men skulle det vara så att Ni föredrar en annan leverantör så anpassar vi oss. Kunden har alltid rätt. Vi anser att Swegon är en stark leverantör som ligger i framkant mot sina kollegor i branschen. Ni kan läsa mer om detta och om deras aggregat på deras hemsida. 

Swegon 

Fördelen med Swegon är att de har två varianter av aggregat, den ena är den klassiska roterande värmeväxlaren men också även plattvärmeväxlare som är till fördel vid fastigheter som lider av höga radonhalter från blåbetong.

Swegon levererar även utbytesaggregat för äldre kryddhyllefläktar. Detta är fördel då man kan få ner priset och ändå få ett kostnadseffektivt system.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök så tittar vi på lösningar tillsammans.

Kontakt:

Simon Andersson

Simon.Andersson@obm.se
026-519706