Lufttäthetsprovning

Vi utför lufttäthetsprovningar av byggnader samt lägenheter.

En bra lufttäthet i en byggnads klimatskal har stor betydelse för byggnadens energianvändning, den termiska komforten samt att minska risken för fuktskador och för att erhålla önskad funktion på byggnadens ventilationssystem. 

Lufttäthetsprovning

Vid nybyggnation finns det ofta krav på att arbeta med lufttätheten. Detta på ett systematiskt sätt inklusive krav på att mäta lufttätheten för att verifiera att det i projektet ställda kravet på lufttäthet uppnås.

 

Kontakt:

Robin Öberg

Robin.oberg@obm.se

026-519705

Anders Brennermark

Anders.b@obm.se

026-519701