Obmgruppen.se

Areabestämning

Areabestämning eller areamätning som är ett vanligare använt uttryck. När du ska sälja eller köpa en bostad kan det vara intressant att veta om de uppgifter som finns faktiskt stämmer. Det som finns tages från fastighetsregistret alltså oftast från mäklarna och det är så de måste göra så det är inget fel med det. Dock så har mätreglerna ändrats genom åren oftast till det bättre men om ingen gör anspråk för att ändra så går man på de gamla uppgifterna.

Areabestämning är ofta lönsamt

En areabestämning är för det första ingen kostsam produkt. Utan snarare en produkt du nästan alltid räknar hem. Den kan vara en utbyggnad, inglasning eller ett förråd på baksidan. Som tidigare inte mättes men idag mäts. På så vis kan du presentera ett bättre och mer rättvist utlägg för Er fastighet.

Vid mätning använder vi oss av SIS (Swedish Standards institute) SS21054:2009. Efter mätningen får du ett protokoll som du kan ha vid försäljningen eller husköpet.

SIS