Obmgruppen.se

Ventilationsrengöring

Att rengöra ventilationskanalerna är viktigt. Våra ventilationstekniker utför rengöringar på alla typer av ventilationssystem i Gävle, även självdrag. Vi utför ventilationsrengöring i allt från stora fastigheter till småhus. Fördelen med att rengöra systemet är så klart att få ett bättre inomhusklimat men också för att undvika fukt och mögelskador i ert hem. En ventilationsrengöring kan också minska risken för huvudvärk och allergier.

Att rengöra systemet har många fördelar. Vid frånluftssystem och FTX-system är detta extra viktigt då det i slutet av kanalerna finns ett aggregat som är mest effektiv om det är ren luft som maskinen får hantera och inte gammal smuts från kanalerna. På så sett blir också aggregatet mer effektivt och håller längre.

Efter att vi utfört vår ventilationsrengöring får ni dokument på utfört arbete samt vilka förändringar som skett efter rengöringen. Detta är också en bra handling att ha till hands vid en eventuell försäljning.

Arbetet är berättigat med ROT-avdraget vilket gör att priset blir mer förmånligt. 

Mer om våra ventilationstjänster här.

Kontakt:

Simon Andersson

Simon.andersson@obm.se
026-519706