Obmgruppen.se

Sanering

Fukt/Mögel

En stor del av arbetet vid fukt- och mögelproblem är sanering. Detta gäller då sanering från vattenskador. Sanering kan man säga är ett samlingsbegrepp som innefattar mycket. Men om vi skulle smala ner det så gäller det fuktskador och mögelproblem.

Asbest

Vi utför asbestprover och skickar på analys. Om provsvaret skulle visa sig positivt så samarbetar vi efter detta med ett flertal företag inom asbest.

Luktsanering

Oftast har obehagliga lukter en orsak. Orsaken är den viktigast faktorn att ta reda på och åtgärda. Men det finns faktiskt fall som är omöjliga att knäcka. Det finns även fall där man känner till problemet men där det faktiskt är för kostsamt att åtgärda eller att man behöver lägga upp en ekonomisk plan. Då finns det luktsaneringsaggregat vi arbetar med som heter Biozone. Biozone är aggregat som används för luktsanering och monteras i bostaden, lokalen, krypgrunden eller som i vanliga fall, soprum.

Den neutraliserar inomhusmiljön men löser inte grundproblematiken. Mer information om detta finns på deras hemsida. www.biozone.se

BiozoneBehöver du hjälp med sanering av fukt- eller vattenskador eller behöver du hjälp med luktsanering i Gävle? Behöver du hjälp med annan sanering, till exempel röksanering eller radonsaneringTveka inte att höra av dig till oss