Obmgruppen.se

Sanering i Gävle

OBM Gruppen i Gävle utför sanering i alla dess former. Med sakkunig expertis och högteknologisk utrustning sanerar och åtgärdar vi bland annat fukt- & mögelskador. Vi utför även sanering av asbest, dålig lukt, rök och radon. Vårt mål saneringen är att återställa och skapa en hälsosam miljö så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt.


Fukt- & Mögelsanering

Vi utför fuktsanering och mögelsanering i Gävle med omnejd. En stor del av arbetet vid fukt- och mögelproblem är sanering. Detta gäller då sanering vid vattenskador. Sanering kan man säga är ett samlingsbegrepp som innefattar mycket. Men om vi skulle smala ner det så gäller det fuktskador och mögelproblem. Det är viktigt med fuktsanering och mögelsanering efter en vattenskada då finns flertalet hälsoproblem som kan uppstå på grund av förekomsten av mögel i ditt hus. Vi hjälper er snabbt och effektivt med fukt- & mögelsanering så ni får ett hälsosamt hus eller byggnad att vistas i.

 

Asbestsanering

Vi hjälper er med analys och asbestsanering i Gävle. Asbest är en fiber som man förr brukade blanda ut i cement för att göra materialkostnaden mindre när man byggde fastigheter i Gävle och runt om i Sverige. På den tiden visste man inte att asbest var skadligt. Skall man riva väggar som innehåller asbest så krävs det en asbestsanering först.

Vi utför asbestsprover och skickar dem på analys. Om provsvaret skulle visa sig positivt och innehålla asbest så samarbetar vi efter detta med ett flertal företag inom asbestsanering. Låt oss ta hand om asbestsaneringen i Gävle så vet ni ett det blir utfört på korrekt sätt.

 

Luktsanering

Vi hjälper er med luktsanering i Gävle med omnejd. Oftast har obehagliga lukter en orsak. Orsaken till dålig lukt är den viktigast faktorn att ta reda på och åtgärda. Men det finns faktiskt fall som är omöjliga att knäcka. Det finns även fall där man känner till problemet men där det faktiskt är för kostsamt att åtgärda eller att man behöver lägga upp en ekonomisk plan. Då finns det luktsaneringsaggregat vi arbetar med som heter Biozone. Biozone är aggregat som används vid luktsanering och monteras i bostaden, lokalen, krypgrunden eller som i vanliga fall, soprum.

Luktsanering på detta sätt neutraliserar lukten men löser inte grundproblematiken. Mer information om detta finns på hemsidan www.biozone.se.

Biozone

All sorts sanering i Gävle

Vi kan även hjälpa till med annan sanering i Gävle som röksanering och radonsanering
Genom vårt stora utbud av olika sanerings- & besiktningstjänster så kan vi skräddarsy en lösning för just er. Kontakta vår kunniga personal för professionell och effektiv sanering eller om du vill veta mer om våra olika besiktningstjänster.

 

Sanering i Gävle