Radon Gävle

 

Radon är en naturligt förekommande gas som kan finnas i jorden och i byggnader. Det är en radioaktiv gas som kan vara skadligt för människors hälsa om det samlas upp i höga koncentrationer inomhus.

Radon är den främsta orsaken till lungcancer efter rökning, och det är viktigt att ta det på allvar. 

Det finns enkla metoder för att mäta radon i ditt hem, och om det finns höga nivåer kan det lätt reduceras genom ventilation och andra åtgärder. Var inte rädd att ta reda på om det finns radon i ditt hem och ta de nödvändiga åtgärderna för att skydda dig och din familj.


Varför är det skadligt?

 

Radon är skadligt eftersom det är en radioaktiv gas som kan orsaka lungcancer när det andas in i höga koncentrationer. Radon kommer från uran som finns i marken och kan tränga in i byggnader genom sprickor i grunden eller dräneringssystem.

Det är viktigt att testa för radon i bostäder och arbetsplatser för att hålla sig under säkerhetsgränsen.


Radon Gävle - går det att sanera?

 

Ja, det går att sanera radon. Det finns flera metoder som kan användas för att minska radonhalten i en byggnad, till exempel:

Ventilation: Ett vanligt sätt att minska radonhalten är att installerar en ventilationsanläggning som drar ut radon från marken och ersätter det med frisk luft från utsidan.

Radonsug: En annan metod är att installera en radonsug som suger ut radon från marken och släpper ut det utomhus.

Tätning av golv och fundament: Tätning av golv och fundament kan också hjälpa till att minska radonhalten genom att förhindra att radon tränger in i byggnaden från marken.

Barriärer: Det är också möjligt att installera barriärer som hindrar radon från att tränga in i byggnaden.

Det är viktigt att notera att ingen av dessa metoder är 100% effektiva, och att det är svårt att få radonhalten helt ner till det säkra nivåer. Det är bäst att prata med en expert för att hitta lämplig metod för din byggnad.

Radonmätning - Radon Gävle

För att genomföra en radonmätning behöver man använda sig av speciella radonmätare eller radardetektorer.

Mätningen kan göras både i bostäder och i arbetsmiljöer. Det finns olika metoder för att mäta radon, men den vanligaste metoden är att placera mätaren i det rum där man tillbringar mest tid, till exempel i vardagsrummet eller sovrummet.

Mätningen bör pågå under minst 90 dagar för att få ett tillförlitligt resultat.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med radon Gävle:

 

https://www.obmgavleborg.se/snabbmatning-radon