Obmgruppen.se

Vindsinstallationer

Fukt och mögel på vinden beror i många fall på konvektion. Det är viktigt att utreda detta innan man installerar något på vinden. Vid en installation på vinden är det viktigt att försöka lösa med bättre ventilation i huset men ibland är även det svårt och därför är den enda lösningen att installera en avfuktare.

Vi använder oss av två olika lösningar i detta fall. Detta är beroende på hur stort problemet är.

  • Sorptionsavfuktare
  • Värmeslinga (Trygghetsvakten)

TrygghetsVakten använder hygrodynamisk ventilation, det vill säga, att den övervakar klimatet i vindsutrymmet och jämför det med utomhusklimatet. Systemet ventilerar in torr luft när det är möjligt och torkar genom värme de få gånger per år som det behövs. Systemet avfuktar extremt energisnålt genom att dra nyttja av torrare perioder.

Trygghetsvakten