Obmgruppen.se

Radonmätning

Att göra en radonmätning är enkelt och billigt. Ni beställer radondosor här. Ni får hem radondosor i postlådan och följer enkelt anvisningarna. 

En radonmätning ska pågå i minst 60 dagar inom tidsperioden 1/10 – 30/4 för att ett s.k. årsmedelvärde för radonhalten i en bostad ska kunna beräknas. Vidare ska mätning alltid utföras med minst två mätare i varje bostad. Minst ett inrett rum på varje plan där det finns inredda rum ska mätas. Årsmedelvärdet är ett beräknat medelvärde utifrån de resultat som mätningen visar.

Rekommendationerna är att en fastighet ska mätas var 10:e år eller om man utfört en större renovering så som bytt fönster, värmesystem eller ventilation.

Fastighetsägare:

Även vid mätning av radon på arbetsplatser och i allmänna lokaler bör mätningarna utföras under liknande förhållanden som vid mätning av radon i bostäder. Däremot gäller lite andra regler för hur rummen som ska mätas ska väljas ut för att få en representativ bild av radonsituationen.

Vi utför bara radonmätningar enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivningar.

Önskar ni hjälp med detta? Hör av er till oss på gavleborg@obm.se

 

Det finns tre olika alternativ som vi erbjuder.

1. Leverans av dosor, ni budar och fastighetsskötare monterar upp dem

(Detta kan resultera till missförstånd och orsaka en felmätning).

2. Ni budar när vi kommit överens om datum för montering, vi monterar och ni budar igen när vi demonterar puckar.

(Bäst pris och minst frågetecken för lägenhetsinnehavare då de känner sig mer trygg att ni som fastighetsägare är delvis inblandad)

3. Vi sköter hela händelseförloppet med budning av lägenheter och montering/demontering.

(Kostar lite mer men ni slipper hanteringen).

 

Arbetsplats:

Enligt lag ska du som arbetsgivare tillgodose ett godkänt årsmedelvärde. Detta innebär att det är du som arbetsgivare som måste mäta radon på er arbetsplats. Det är inte på fastighetsägarens ansvar. Du som arbetstagare har rätt att veta vilken radonhalt som förekommer på din arbetsplats. Vet ni inte det ska ni kräva detta av er arbetsgivare.