Obmgruppen.se

Utredning

Utredningar kan vara inom ett väldigt stort spann, allt från att utreda hur omfattande en vattenskada är till att utreda var fukten kommer ifrån. 

Vattenskada

Har du fått en vattenskada och inte vet vem du ska vända dig till? Vänd dig till oss. Vi hjälper dig att utreda omfattningen av vattenskadan, ger dig förslag på hur du ska hantera skadan och assisterar dig på bästa möjliga sätt med t.ex. avfuktning. Vi jobbar för det mesta med byggare/rivare vid skador genom försäkringsbolagen men även direkt genom den privata sektorn.

Konvektion

Konvektionsskada eller i ett lättare fackspråk; kondensskada. Konvektionsskador blir allt vanligare i våra svenska hem. Det innebär rent krasst att värme från bostaden läcker upp på vinden där den möter en kallare luft under vintertid. Värmen tillsammans med den fukt den bär bildar tillsammans en kondens när den möter den kalla råsponten. Ibland kan det dock bero på många olika saker och därför behövs det oftast en noggrann utredning vart problemet kommer ifrån.