Byggvärme

Vi installerar byggvärme till er i Gävle som snabbt och effektivt avlägsnar byggfukten till er.
Byggfukt är ett problem. Det kan uppstå oavsett om det gäller en nyproduktion eller ett ROT-arbete. Det kan röra sig om material som inte torkar, kallt och fuktigt klimat, eller läckande rör som är den bakomliggande orsaken till vattenskador. Byggfukt kan leda till en osund inomhusmiljö som i förlängningen kan skapa allvarliga hälsoproblem för de människor som vistas i miljön.

Vi på OBM-Gruppen avlägsnar snabbt, effektivt och ekonomiskt byggfukten med hjälp av byggvärme. Med kompletta lösningar är vi med från start till slut. I praktiken betyder det att vi lägger fram en handlingsplan för hela torkprocessen och noggrant planerar innan vi börjar att torka och värma. Detta för att göra hela processen så kostnadseffektiv som möjligt.

Vi har en stor maskinpark för att hantera små och stora projekt inom byggvärme. Våra maskiner är anpassningsbara för både påkoppling för en provisorisk fjärrvärme och El. 

Under torkningsprocessen tar vi regelbundna prover och kontroller.