Radonsanering

Från och med den 1:a Juli 2018 kan man som privatperson ansöka om bidrag för en eller flera radonåtgärder. Detta innebär att man kan få tillbaka 50% av kostnaden vid en installation. Gör man detta i kombination med ROT-avdraget vid installation så kan man reducera kostnaden anmärkningsvärt.

För att utföra en ansökan är det viktigt att man har en radonutredning som underlag. Det räcker alltså inte bara att ha dokumentation från spårfilmsdosorna (radonpuckarna).

När man pratar om åtgärder så är det viktigt att konstatera vart radongasen i Er fastighet kommer ifrån. För att det är ut efter det man kan installera rätt saneringsåtgärd.

De vanligaste åtgärderna för radonsanering är:

  • Öka ventilationen (Mekanisk Frånluft eller FTX installation)
  • Installera Radonsug.
  • Installera Radonbrunn.
  • Tätningar.