Radonsanering

 

När man pratar om åtgärder så är det viktigt att konstatera vart radongasen i Er fastighet kommer ifrån. För att det är ute efter det man kan installera rätt saneringsåtgärd.

De vanligaste åtgärderna för radonsanering är:

  • Öka ventilationen (Mekanisk Frånluft eller FTX installation)
  • Installera Radonsug.
  • Installera Radonbrunn.
  • Tätningar.

Frågor & svar om radonsanering

  • Hur görs en Radonsanering?

Svar: Det kan variera beroende på vart radongasen kommer ifrån. Det kan komma ifrån Mark, vatten

eller byggnadsmaterial.

  • Vad kostar en radonsanering?

Svar: Kostanden är olika beroende på vart radongasen kommer ifrån.

 

  • Vad innebär en radonsanering?

Svar: Att ventilera bättre och leda bort radonet bort från fastigheten.

  • Hur effektiv är Radonsanering?

Svar: Det beror ofta på om man låter experter sanera eller om man gör det själv.