Obmgruppen.se

Uppreglat golv

Konstruktioner från 60 -och 70-talet som då var välkända och bra konstruktioner är idag inte lika gott klassade. Uppreglade golv eller utreglade väggar. Den klassiska gillestugan har visat sig på senare år inte fungera som tänkt. Det är nämligen markfukten som är det stora boven tillsammans med organiskt material och den kombinationen är inte den bästa.

Markfukten som i snitt ligger konstant mellan 90-100% relativ luftfuktighet (RF) stiger upp i betongen och vidare till byggmaterialet. Ett organiskt byggmaterial trivs bara i miljöer som underskrider 75% RF. Tyvärr även blir förutsättningarna sämre när dessa golv är isolerade då isoleringen isolerar bort värmen från betongen när faktiskt betongen skulle må bättre av en högre temperatur.

Detta gäller även vissa konstruktioner där huset är byggda på platta på mark och förutsättningarna är därmed densamma gällande golv och syll.

Lösning för uppreglat golv

Det finns så klart en lösning. Vi på OBM-Gruppen i Gävleborg samarbetar med leverantören SubFloor. Det är ett långvarigt beprövat system som funnits i över 25 år och vid korrekt installation med undertrycksventilation garanterar de dess funktion.

Vi står till tjänst med det kunden önskar. Från startprocess till mål. Vi jobbar tillsammans med kunniga snickare som tidigare jobbat med SubFloor, tar in uppgifter, sanerar från tidigare mikroorganismer och ser till att fläktinstallationen blir korrekt installerad. Efter färdigt utförande avslutar vi med en injustering som kontrollerar att installationen är korrekt.

En annan fördel med SubFloor är att om man har lite kännedom inom bygg så kan man utföra byggarbetet själv.

https://youtu.be/pIRUaTousT0