Obmgruppen.se

RBK-Mätning

En RBK-mätning görs alltid av en auktoriserad fuktkontrollant som kan sin sak och vet hur man ska utföra kontrollen (och hur man inte ska göra). Det är detta som är finessen med att anlita en auktoriserad kontrollant. Du vet att du får en kvalitetssäkrad mätrapport i din hand.

Vi är två stycken på företaget som är auktoriserade fuktkontrollanter inom fuktmätning i Betong. Vi utför även fuktkvotsmätning för trä vid t.ex. större byggprojekt.

Kontakt:

Robin Öberg

Robin.oberg@obm.se

026-519705

Anders Brennermark

Anders.b@obm.se

026-519701


Mer information om RBK finns att läsa på www.rbk.nu