Krypgrundsavfuktare

Vi står till tjänst med de installationer som behövs för att förbättra miljön i Er fastighet. Kontakta oss vid misstanke om fukt, mögel, dålig ventilation.

Avfuktare

Vid fukt och mögel i krypgrunden kan vi hjälpa dig. Många husägare försöker att åtgärda problem med fukt i krypgrunden genom att öka ventilationen. Resultatet av detta blir dock oftast att fukten ökar.

Vi kan hjälpa dig genom att göra en bedömning och vidta de nödvändiga åtgärderna för just din krypgrund.

Våra avfuktare är så kallade sorptionsavfuktare. De håller hög kvalitet och avfuktar även vid låga temperaturer.

Vid en installation utför vi mycket mer än bara själva avfuktaren. Det är viktigt att eliminera alla tidigare mikroorganismer, detta utförs genom en fungicidbehandling. Fungicid är en saltlösning som neutraliserar den mikrobiella påväxten. Sedan är det avfuktarens jobb att hålla klimatet i grunden torr så inte ny påväxt kan ske. För att avfuktaren ska jobba så effektivt som möjligt så installeras även ett system med ventilationskanaler som hjälper den att sprida den torra luften i hela grunden. Mer information om detta hittar ni i foldern.