Husbesiktningar & andra tjänster

Husbesiktning och energideklaration

OBM Gruppen utför diverse besiktningstjänster. Vi utför husbesiktningar (överlåtelsebesiktningar) och energideklarationer och andra tjänster för dig som ska köpa eller sälja hus.

Vi är auktoriserade för utförandet av överlåtelsebesiktningar och erbjuder, i form av våra besiktningsprotokoll, därmed en betydelsefull grund vid tecknandet av dolda fel-försäkringar.

Vi är en rikstäckande organisation och samarbetar därtill med flera av de ledande mäklarorganisationerna i Sverige. Vi samarbetar med mäklarorganisationer för att erbjuda en smidig affär för dig som önskar att genomföra ditt ärende via en mäklare.

Utredningar och andra tjänster

Vi utför även utredningar av byggnadskonstruktioner vid miljöproblem inomhus, eller vid skador som är fuktrelaterade. På en stor del av våra regionsfilialer, kan vi också erbjuda tjänster som mätningar av area och mätningar av radon.

Vår yrkesbakgrund

Vår personal på OBM Gruppen genomgår fortlöpande interna utbildningar och har dessutom en byggnadsteknisk yrkesbakgrund. Många i vår personal är också medlemmar i Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR).

Vi på OBM Gruppen skapar genom vårt produktutbud möjligheten att skräddarsy de uppdrag som du som kund efterfrågar när du ska köpa eller sälja ditt hus. Vid både husförsäljning och husköp medföljer ett behov av besiktningstjänster. Dessa besiktningstjänster kan i vissa delar skilja sig ifrån varandra och vi på OBM Gruppen ser till att just dina behov täcks. När du ska köpa eller sälja hus, kan du därmed vara trygg i vetskapen att de tjänster som vi på OBM Gruppen erbjuder, inkluderar de viktigaste tekniska uppdragen som behövs vid köpet eller försäljningen av just ditt hus.

Överlåt tryggt din husbesiktning, energideklaration eller utredning till oss och våra besiktningsmän på OBM Gruppen.