Obmgruppen.se

Avfuktning av hus, stuga & lägenhet

Vi erbjuder dig som kund produkter och tjänster inom avfuktning och temporär värme (byggvärme) som vi anpassar efter just dina behov och önskemål. Våra kunder är företag, försäkringsbolag och inom den privata sektorn.

Fuktmätning av hem & byggnader

Vi arbetar med diverse olika mätinstrument för att utreda Ert specifika problem och för att lokalisera fukt i byggnader där det riskerar att bli, eller redan har blivit ett problem. 

Avfuktning för alla situationer

Våra produkter och tjänster är skräddarsydda efter dina behov och önskemål. Allt från en akut fukt- & vattenskada i källaren, översvämningar, fuktskada på vinden, mögel i badrum eller en fastighet som ska byggas om. Vi arbetar med JOUR dygnet runt och åker på diverse fuktuppdrag som oftast leder till våtsugning och vattenpumpning.

Med sakkunnig expertis och högteknologisk utrustning, åtgärdar vi fukt- och mögelskador. Vi ser varje vattenskada som ett projekt och vårt mål är alltid att återställa miljön så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt.

Vid önskemål från dig som kund, tar vi gärna rollen som projektledare eller entreprenör, där vi samordnar våra skickliga underleverantörer på ett sådant vis att du som kund hos oss sparar både tid och pengar.

Utredning om vattenskada & fukt i Gävle

Vi hjälper till att sköta utredningen av vattenskador och vad som är källan till skadorna. Självklart erbjuder vi sanering av fukt & mögel, asbest och lukt, samt röksanering

RING JOURNUMMER: 026-519700

 

Avlägsnar Byggfukt

Byggfukt är ett problem. Det kan uppstå oavsett om det gäller en nyproduktion eller ett ROT-arbete. Det kan röra sig om material som inte torkar, kallt och fuktigt klimat, eller läckande rör som är den bakomliggande orsaken till vattenskador. Byggfukt kan leda till en osund inomhusmiljö som i förlängningen kan skapa allvarliga hälsoproblem för de människor som vistas i miljön.

Vi på OBM avlägsnar snabbt, effektivt och ekonomiskt byggfukten. Med komplette lösningar är vi även med från start till slut. I praktiken betyder det att vi lägger fram en handlingsplan för hela torkprocessen och noggrant planerar innan vi börjar att torka och värma. Det för att göra hela processen så kostnadseffektiv som möjligt.

Under torkningsprocessen tar vi regelbundna prover och kontroller. Vi utför även prober och kontroller vid slutbesiktningen. Du kan därför även känna dig trygg i att plocka in oss mitt i byggprocessen om du får problem med fukt.