Obmgruppen.se

Uppreglat golv Gävleborg

Konstruktioner från 60 -och 70-talet som då var välkända och bra konstruktioner är idag inte lika god klassade. Uppreglade golv eller utreglade väggar. Den klassiska bedämningen även kallad Gillestuga har visat sig på senare år inte fungera som tänkt. Det är nämligen markfukten som är det stora boven tillsammans med organiskt material och den kombinationen är inte den bästa.

Markfukten som i snitt ligger konstant mellan 90-100% relativ luftfuktighet (RF) stiger upp i betongen och vidare till byggmaterialet. Ett organiskt byggmaterial trivs bara i miljöer som underskrider 75% RF. Tyvärr även blir förutsättningarna sämre när dessa golv är isolerade då isoleringen isolerar bort värmen från betongen när faktiskt betongen skulle må bättre av en högre temperatur.

Detta gäller även vissa konstruktioner där huset är byggda på platta på mark och förutstättningarna är därmed densamma gällande golv och syll, dock oftast bortse väggar.

Lösning för uppreglat golv

Det finns så klart en lösning. Vi på OBM-Gruppen i Gävleborg samarbetar med leverantören Nivell-System. Det är ett långvarigt beprövat system som funnits i över 25 år och vid korrekt installation med undertrycksventilation garanterar de dess funktion.  Det finns mer information om detta i länken under.

Nivell System

Vi står det tjänst med det kunden önskar. Från startprocess till mål. Vi jobbar tillsammans med kunniga snickare som tidigare jobbat med Nivell, tar in uppgifter, sanerar från tidigare mikroorganismer och ser till att fläktinstallationen blir korrekt installerad. Efter färdigt utförande avslutar vi med en injustering som kontrollerar att installationen är korrekt.

En annan fördel med Nivell är att om man har lite kännedom inom bygg så kan man utföra byggarbetet själv.