Radonutredning Gävle

Har Ni fått höga värden på Er radonmätning? Då är nästa steg i processen att utreda vart den radongasen kommer ifrån i Er fastighet. Är det från vattnet, marken eller från byggmaterialet. Det är det tre största orsakerna och detta är omöjligt att ta reda på om man inte har rätt mätinstrument.

Gränssvärden

I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller riktvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. I nya byggnader gäller gränsvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. Vid certifiering av miljöbyggnader gäller 200 Bq/m3 som högsta uppmätta halt i vistelsezon i stället för årsmedelvärde.

Medlem

Vi är medlemmar i Svensk Radonförening. För mer information om radon kan ni gå in på deras hemsida. Följ länken på bilden.

Svensk Radonförening